Autoschade opgelopen?

Onze Dampten heroes helpen u graag verder

1.
Bij flinke materiële en of letstel schade: Bel 112

Maak eventueel foto's op de plaats van het ongeval en markeer de plaats van de schadevoertuigen.

Zorg er te allen tijde voor dat het schadeformulier door beide partijen juist en volledig is ingevuld en ondertekend.

Download schadeformulier of meld uw schade mobiel


2.
Verzamel getuigen

Zijn er getuigen? Informeer naar hun naam en adres en schrijf dit op, of noteer het kenteken van de auto van de getuige als u de betreffende persoon niet heeft kunnen spreken.


3.
Maak de weg vrij

Kunt u niet meer verder rijden? Dan moet een sleepdienst ingeschakeld worden.

Op uw groene kaart staat bijna altijd het telefoonnummer van een alarmcentrale van uw verzekering. De alarmcentrale zorgt ervoor dat een sleepbedrijf uw auto weghaalt.

De berger brengt de kosten in rekening bij de alarmcentrale en die zorgt er vervolgens voor dat de kosten bij uw verzekeraar worden gedeclareerd.


4.
Schadereparatie

Bent u casco-verzekerd: meld dan de schade bij uw eigen verzekeraar.

Bent u niet casco verzekerd maar is er een schuldige tegenpartij? Meld de schade dan bij de verzekeraar van de tegenpartij of laat uw tussenpersoon dit verzorgen.

In overige gevallen hoeft u geen melding aan de verzekeringsmaatschappij te doen; u dient zelf de kosten van het schadeherstel te betalen. De verwijzingen naar een verzekeraar in de bovenstaande tekst zijn voor u dan niet van toepassing.

Onze hulp nodig?

Maak direct een afspraak.

Plan reparatie