Wat te doen bij schade

Stap 1:
Bij flinke materiële en of letstel schade: bel 112 en vraag om de hulpdiensten politie en (eventueel) een ambulance. Maak eventueel foto's op de plaats van het ongeval en markeer de plaats van de schadevoertuigen. Bij geringe materiële schade en als de betrokken partijen het met elkaar eens zijn over de toedracht hoeft de politie niet te worden ingeschakeld. Zorg er te allen tijde voor dat het schadeformulier door beide partijen juist en volledig is ingevuld en ondertekend.

Stap 2:
Zijn er getuigen? Informeer naar hun naam en adres en schrijf dit op, of noteer het kenteken van de auto van de getuige als u de betreffende persoon niet heeft kunnen spreken. Als er namelijk verschillende lezingen zijn van een aanrijding, kunnen getuigen een beslissende stem hebben.

Stap 3:

Kunt u niet meer verder rijden? Dan moet een sleepdienst ingeschakeld worden. Op uw groene kaart staat bijna altijd het telefoonnummer van een alarmcentrale van uw verzekering. De alarmcentrale zorgt ervoor dat een sleepbedrijf uw auto weghaalt. De berger brengt de kosten in rekening bij de alarmcentrale en die zorgt er vervolgens voor dat de kosten bij uw verzekeraar worden gedeclareerd.

Stap 4:
  • Bent u casco-verzekerd: meld dan de schade bij uw eigen verzekeraar
  • Bent u niet casco verzekerd maar is er een schuldige tegenpartij? Meld de schade dan bij de verzekeraar van de tegenpartij of laat uw tussenpersoon dit verzorgen.
  • In overige gevallen hoeft u geen melding aan de verzekeringsmaatschappij te doen; u dient zelf de kosten van het schadeherstel te betalen. De verwijzingen naar een verzekeraar in de bovenstaande tekst zijn voor u dan niet van toepassing.